Бидете чекор напред од другите

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
Центарот за странски јазици „Англиски клуб“ е друштво за образование и деловни услуги кое е основано во 2015 год.
Нашиот центар располага со квалитетен кадар кој преку различни пристапи Ви овозможува лесно и брзо изучување на јазик. Изучувањето на јазик се состои од четири вештини – слушање, читање, зборување и пишување. Секој час е осмислен за да ги задоволи потребите на слушателите. Располагаме со модерна технологија и најсовремени помагала. Наставата се одвива во климатизирани училници со аудио визуелна опрема.


 
 
 
 
 

Услуги на компанијата

 
Центарот за странски јазици „Англиски клуб“ Ви нуди:

  • Курсеви за предшколска возраст
  • Курсеви за школска возраст
  • Курсеви за средношколци
  • Курсеви за студенти
  • Курсеви за возрасни
  • Брз курс за изучување на јазик
  • Припрема по училишна програма
  • Самостојни часови

Сите горе наведени курсеви Ви ги нудиме на англиски, германски и албански јазик.
  • Исто така имаме курсеви на македонски јазик за странци.

За секој завршен курс слушателот добива сертификат за познавање на јазик.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Курсеви за предшколска возраст
 
Курсеви за средношколци
 
Курсеви за возрасни
 
Припрема по училишна програма
 
 
 
 
Курсеви за школска возраст
 
Курсеви за студенти
 
Брз курс за изучување на јазик
 
Самостојни часови